Salicaceae Mirbel.

Abatia
Ahernia
Azara
Banara
Bartholomaea
Bembicia
Bennettiodendron
Bivinia
Byrsanthus
Calantica
Carrierea
Casearia
Dissomeria
Dovyalis
Euceraea
Flacourtia
Hasseltia
Hasseltiopsis
Hecatostemon
Homalium
Idesia
Itoa
Laetia
Lasiochlamys
Ludia
Lunania
Macrohasseltia
Macrothumia
Mesaulosperma
Neopringlea
Neoptychocarpus
Neosprucea
Olmediella
Oncoba
Ophiobotrys
Phyllobotryon
Pineda
Pleiarina
Pleuranthodendron
Poliothyrsis
Populus
Prockia
Pseudoscolopia
Ryania
Sadymia
Salix
Samyda
Scolopia
Tetrathylacium
Tisonia
Trichostephanus
Trimeria
Xylosma
Zuelania