Simaroubaceae DC.

Ailanthus Desf.
Amaroria A.Gray
Brucea J.F.Mill.
Castela Turpin
Eurycoma Jack
Gymnostemon Aubrev. & Pellegr.
Holacantha
Iridosma
Leitneria
Nothospondias Engl.
Odyendyea
Perriera Courchet
Picramnia Sw.
Picrasma Blume
Picrolemma Hook.f.
Pierreodendron Engl.
Quassia L.
Samadera Gaertn.
Simaba Aubl.
Simarouba Aubl.