Theaceae D. Don

Apterosperma H.T.Chang
Camellia L.
Dankia Gagnep.
Euryodendron
Franklinia W.Bartram ex Marshall
Gordonia Ellis
Hartia Dunn
Malachodendron
Piquetia (Pierre) Hallier f.
Polyspora
Pyrenaria Blume
Schima Reinw. ex Blume
Sladenia Kurz
Stewartia L.
Theopsis