Gattung: Culcasia P.Beauv.
Familie: Araceae
Arten: knapp 40
Vorkommen: Trop. Afrika

Arten:

Culcasia angolensis Welw. ex Schott
Culcasia annetii C.Ntépé-Nyamè
Culcasia barombensis N.E.Br.
Culcasia bequaerti De Wild.
Culcasia bosii C.Ntépé-Nyamè
Culcasia caudata Engl.
Culcasia dinklagei Engl.
Culcasia ekongoloi C.Ntépé-Nyamè
Culcasia engleriana A.Chev.
Culcasia falcifolia Engl.
Culcasia glandulosa Hepper
Culcasia gracilis N.E.Br.
Culcasia insulana N.E.Br.
Culcasia kasaiensis De Wild.
Culcasia lanceolata Engl.
Culcasia lancifolia N.E.Br.
Culcasia liberica N.E.Br.
Culcasia longevaginata Engl.
Culcasia longivagina Hort. ex Gentil
Culcasia loukandensis Pellegr.
Culcasia mannii Engl.
Culcasia obliquifolia Engl.
Culcasia orientalis S.J.Mayo
Culcasia panduriformis Engl. & K.Krause
Culcasia parviflora N.E.Br.
Culcasia piperoides A.Chevalier
Culcasia pynaerti De Wild.
Culcasia reticulata Hort.
Culcasia rotundifolia Bogner
Culcasia sanagensis C.Ntépé-Nyamè
Culcasia sapini De Wild.
Culcasia saxatilis A.Chevalier
Culcasia scandens Beauv.
Culcasia sereti De Wild.
Culcasia simiarum C.Ntépé-Nyamè
Culcasia striolata Engl.
Culcasia tenuifolia Engl.
Culcasia tepoensis A.Chev.
Culcasia tubulifera Engl