Gattung: Sasa Makino & Shibata
Familie: Paoceae
Arten: etwa 60
Vorkommen: Von Japan über Korea und China bis nach S-Rußland

Sasa albosericea W.T.Lin & J.Y.Lin
Sasa bitchuensis Makino
Sasa borealis (Hack.) Makino & Shibata
Sasa cernua Makino
Sasa chartacea (Makino) Makino & Shibata
Sasa duplicata W.T.Lin & Z.J.Feng
Sasa elegantissima Koidz.
Sasa fugeshiensis Koidz.
Sasa gracillima Nakai
Sasa guangdongensis W.T.Lin & X.B.Ye
Sasa guangxiensis C.D.Chu & C.S.Chao
Sasa hayatae Makino
Sasa heterotricha Koidz.
Sasa hibaconuca Koidz.
Sasa hidaensis Makino
Sasa hisauchii (Makino) Makino
Sasa hubeiensis (C.H.Hu) C.H.Hu
Sasa kagamiana Makino & Uchida
Sasa kogasensis Nakai
Sasa kurilensis (Rupr.) Makino & Shibata
Sasa kurokawana Makino
Sasa longiligulata McClure
Sasa magnifica (Nakai) Sad.Suzuki
Sasa magnonoda T.H.Wen & G.L.Liao
Sasa masamuneana (Makino) C.S.Chao & Renvoize
Sasa matsudae Nakai
Sasa megalophylla Makino & Uchida
Sasa miakeana Sad.Suzuki
Sasa minensis Sad.Suzuki
Sasa mollissima Koidz.
Sasa nipponica (Makino) Makino & Shibata
Sasa oblongula C.H.Hu
Sasa occidentalis Sad.Suzuki
Sasa oshidensis Makino & Uchida
Sasa palmata (Burb.) E.G.Camus
Sasa pubens Nakai
Sasa pubiculmis Makino
Sasa pulcherrima Koidz.
Sasa pygmaea E.G. Camus
Sasa qingyuanensis (C.H.Hu) C.H.Hu
Sasa quelpaertensis Nakai
Sasa ramosa (Makino) Makino & Shibata
Sasa rubrovaginata C.H.Hu
Sasa samaniana Miyabe & Kudô
Sasa scytophylla Koidz.
Sasa senanensis (Franch. & Sav.) Rehder
Sasa senanensis var. harai (Nakai) S. Suzuki
Sasa senanensis f. hispidula (Tatew.) S. Suzuki
Sasa septentrionalis Makino
Sasa shimidzuana Makino
Sasa sinica Keng
Sasa subglabra McClure
Sasa subvillosa Sad.Suzuki
Sasa suzukii Nakai
Sasa takizawana Makino & Uchida
Sasa tatewakiana Makino
Sasa tenuifolia Nakai
Sasa tokugawana Makino
Sasa tomentosa C.D.Chu & C.S.Chao
Sasa tsuboiana Makino
Sasa tsukubensis Nakai
Sasa veitchii (Carrière) Rehder
Sasa yahikoensis Makino